Jelen oldal a következő fájl HTML-változata: http://akadalymentes.leanyfalu.hu/data/cms337719/C__Documents_and_Settings_KasnyikZs_Dokumentumok___gyek_Vegyes_Juli_test__leti_jegyz__k__nyvek_2006_J_E_G_Y_Z____K____N_Y_V_2006.11.15..doc.
A G o o g l e automatikusan létrehozza a dokumentumok HTML-változatát a web feltérképezése során.
J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Leányfalu Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testület

2006. november 15.-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak:

 

1./ Várady-Szabó Mihály              polgármester

2/ Vancsó Géza                                     alpolgármester                            

3./ Adorján András                            képviselő                            

4./ Balláné Rák Éva                            képviselő                           

5./ Cs. Kovács Gabriella               képviselő              

6./ Detky András                                   képviselő                           

7./ Fehér Andrásné                     képviselő                           

8./ Loszmann János                             képviselő                           

9./ Ott Józsefné                            képviselő                           

10./ Pereházy Pál                        képviselő                                         

11/ Quirin Andrásné                  képviselő                       

12/ Tóth Zoltán                         képviselő               

 

Meghívottak:

 

Dr. Sóki Anett  jegyző

Bálint Józsefné jkv.vezető

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Kéri a Képviselőket nyilatkozzanak, hogy E-mailben vagy írásban kérik-e továbbiakban a testületi anyagokat.

 

A Képviselők közül a következő tagok kérik írásban kinyomtatva a testületi anyagot: Vancsó Géza, Ott Józsefné, Adorján András, Fehér Andrásné, Balláné Rák Éva, Losszmann János,

 

Cs. Kovács Gabriella képviselő: kéri a polgármestert, hogy 3 nappal a testületi ülés előtt már ne kapjon a testület előterjesztéseket és újabb napirendeket.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a postán kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat fogadja el. Az Egyebek napirendi pontokat a következőkkel egészíti ki:

6.) Klein Munkacsoport

7.) Cs. Kovács G. előterjesztése útalappal kapcsolatban.

8.) 2007-es naptár megjelentetése.

9.) 56-os szobor felirata.

10.) Épített környezet alapítvány jelenlegi tagjainak megerősítése

11.) Árvízzel kapcsolatban tájékoztató.

 

 

 

Fehér Andrásné képviselő: a meghívót a bizottsági ülésekre nem kapta meg, kéri, hogy legközelebb küldjék meg a bizottságok minden képviselőnek.

 

Adorján András képviselő napirend előtti felszólalása: bejelenti a testületnek, hogy Lichner Magdolna Helytörténeti Múzeum Alapítvány kuratóriumi tagja bejelentette lemondását az Oktatási Bizottság ülésén.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: sajnálja a lemondást, megköszöni eddigi munkáját. Kéri az Oktatási Bizottságot, hogy a legközelebbi ülésre terjessze elő elképzelését az Alapítvány további működéséről.

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

267/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a következő napirendi pontokat fogadta el.

 

Napirendi Pontok:

1.)    Strand Felügyelő Bizottság választása

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

2.)    Strand bővítési terület hasznosításával megbízott tárgyalódelegáció mandátumának megerősítése és új taggal való kiegészítése

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

3.)    Sorg-villa hasznosításával foglalkozó bizottság felállítása

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

4.)    A meglévő Sorg-villa értékbecslések kiegészítése a projekt céljainak megfelelően

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

5.)    Tájékoztatás a Sorg-villa hasznosítását végző cég érvényes szerződésének módosításáról (ha időre elkészül az egyeztetett változat)

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

6.)    Sport, Szabadidő és Civil Kapcsolat Bizottság külső tagjának eskütétele

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester, Pereházy Pál elnök

7.)    A 2007. évi adó koncepció megvitatása

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

8.)    2006 III. negyedévi zárás megvitatása és elfogadása

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

9.)    Hulladék gazdálkodás helyzete és az „OTTO” szerződés meghosszabbítása

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

10.)                                                                                                                               Sorg-villa hasznosítására ötletláda kihelyezése

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

11.)                                                                                                                               Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének …/2006. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelete a helyi képviselők és a képviselő-testület bizottsági elnökei és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

12.)                                                                                                                               Tájékoztató belső ellenőrzési tervről

Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester

Egyebek

 

1.)Leányfalu Turisztikai és Idegenforgalmi és a Strand fejlesztési koncepció kidolgozására kötendő szerződés jóváhagyása

2.) Duna-Euro Régió, Sovák Árpád kérelme (Előadó: Pereházy Pál)

3.)Szinna Gábor kérelme

4.)2006. október 31. -ei zárás megvitatása (Előadó: Várady-Szabó Mihály polgármester)

5.)Kommunikációs Munkacsoport javaslata (Előadó: Adorján András)

6.)Klein Munkacsoport

7.)Cs. Kovács G. előterjesztése útalappal kapcsolatban.

8.)2007-es naptár megjelentetése.

9.)56-os szobor felirata.

10.)Épített környezet alapítvány jelenlegi tagjainak megerősítése

11.)Árvízzel kapcsolatban tájékoztató.

 

1./ Strand Felügyelő bizottság választása.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: 2006. október 25. –én tartott képviselő-testületi ülésen Wein Ádám Elnök Úr, Lupták Ernő és Kozár László bejelentette, hogy tagságáról lemond.  Kértem a testületi tagoktól, hogy a következő testületi ülésre javaslataikat a Strand FB tagjaira írásban tegyék meg. Én a következő személyeket javasoltam:

 

Siklósi Ákos elnöknek

Wein Ádám tag

Baráth Tamás tag

Köllő Károly tag

 

Detky András Kovács Medgyesi Balázst javasolta tagnak.

 

Cs. Kovács Gabriella és Quirin Andrásné újabb nevet javasolt:

              Csire János               Óbuda-Békásmegyer volt alpolgármestere, mérnök, közgazdász

 

Kérem a képviselőket szavazzanak a tagokról:

 

Siklóssy Ákos                                          6 igen 4 tartózkodás 2 nem

Csire János                                          12 igen

Wein Ádám                                          10 igen 2 tartózkodás

Baráth Tamás                                           4 igen 8 tartózkodás

Köllő Károly                                          11 igen 1 tartózkodás.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

268/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Strand Felügyelő Bizottság tagjának Köllő Károlyt, Wein Ádámot, és Csire Jánost választja. 

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: kéri a testületet, hogy a 4. tag személyére a következő testületi ülésre tegyenek javaslatot.

 

Tájékoztatást ad arról, hogy egy leányfalui vállalkozó fogja a strandon lévő öltözők felújítását elvégezni,  akivel a szerződést meg kellett kötni. Kéri a testület utólagos jóváhagyását. Erre azért volt szükség, hogy minél előbb elkezdődhessen a felújítás.

 

Quirin Andrásné képviselő: kéri, hogy az általa a jegyzőnek elküldött műszaki ellenőrre vonatkozó szerződést kapja meg a Strand vezetője is.

A Képviselő-testület egyetértett a szerződés aláírásával.

 

2./ Strand bővítési terület hasznosításával megbízott tárgyalódelegáció mandátumának megerősítése és új taggal való kiegészítése

 

Várady-Szabó Mihály polgármester:  Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 14. –én tartott ülésén határozott a Szállodaépítési Munkacsoport, Klein-Villa Hasznosítási Munkacsoport, valamint a Sorg-Villa Hasznosítási Munkacsoport létrehozásáról.

A Szállodaépítési Munkacsoport tagjainak Horváth Gábor, Varga Dénes, Vancsó Géza, Várady-Szabó Mihály lett megválasztva.

Horváth Gábor Úr elfoglaltsága miatt az utóbbi hónapokban nem tudott részt venni a Munkacsoport munkájában, Varga Dénes Urat pedig nem választották meg újra képviselőnek.

 

Javaslom a T.  Képviselő-testület tagjainak a Szállodaépítési Munkacsoport újraválasztását és a jelenleg is képviselői mandátummal rendelkező Vancsó Gézát, dr. Várady-Szabó Mihályt és új tagként, Quirin Andrásnét, a Pályázati és Projekt Bizottság elnökét válassza meg.

 

Loszmann János képviselő: nem látom akadályát, hogy Varga Dénes bekerüljön a munkacsoportba. Az előző munkacsoport munkájában is részt vett külsős tag.

 

Vancsó Géza alpolgármester: javasolja, hogy 4 tagú legyen a munkacsoport.

 

A Képviselő-testület 8 igen 4 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

269/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szállodaépítési Munkacsoportnak 4 tagja legyen.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: kéri a képviselőket, hogy előterjesztést fogadja el. Javasolja a munkacsoport tagjának Varga Dénest is megválasztani.

 

A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

270/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szállodaépítési Munkacsoport tagjainak Vancsó Gézát, Várady-Szabó Mihályt, Varga Dénest, és Quirin Andrásnét választja.

 

3./ Sorg-villa hasznosításával foglalkozó bizottság felállítása

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 14. –én tartott ülésén határozott a Szállodaépítési Munkacsoport, Klein-Villa Hasznosítási Munkacsoport, valamint a Sorg-Villa Hasznosítási Munkacsoport létrehozásáról.

 

A Sorg-Villa Hasznosítási Munkacsoport tagjai: Szinna Gábor, Atzél Ferenc, valamint Zoltai Bence.

 

Tekintettel arra, hogy a korábbi Munkacsoport tagjai közül senki sem rendelkezik képviselői mandátummal, javaslom, hogy a Sorg-Villa Hasznosítási Munkacsoport a következő tagokkal alakuljon meg: dr. Várady-Szabó Mihály, dr. Mészáros István, Cs. Kovács Gabriella, Quirin Andrásné.

 

Adorján András képviselő: javasolja a Pénzügyi Bizottság elnökét Tóth Zoltánt is tagnak megválasztani.

 

Balláné Rák Éva képviselő: javasolja Loszmann János képviselőt tagnak a munkacsoportba megválasztani.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: kéri a testületet, hogy név szerint szavazzanak:

 

Várady-Szabó Mihály                             12 igen

Dr. Mészáros István                             11 igen  1 tartózkodás

Cs. Kovács Gabriella                            9 igen 3 tartózkodás.

Quirin Andrásné                                           9 igen 3 nem

Tóth Zoltán                                                         4 igen 8 tartózkodás

Losszmann János                                            6 igen 6 tartózkodás.

 

A Képviselő-testület  8 igen 4 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

271/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sorg-villa Hasznosítási Munkacsoport létrehozását elfogadja és tagja.

Tagjai: Várady-Szabó Mihály, Dr. Mészáros István, Cs. Kovács Gabriella, Quirin Andrásné

 

4./ A meglévő Sorg-villa értékbecslések kiegészítése a projekt céljainak megfelelően

 

Várady-Szabó Mihály polgármester:  Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Sorg-villa értékének felbecsülésére 2 ajánlatot kértünk be. 2006. augusztus 29. –én az OTP Ingatlan Zrt (díja: 190.000 Ft +Áfa)., 2006. szeptember 19. –én, a Hungavent Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft. (díja: 240.000 Ft +Áfa ) elküldte értékbecslését.

A két értékbecslés Áfa –val együtt összesen 516.000 Ft –ba került.

 

Mind a két értékbecslő leírta, hogy a funkciók változása esetén, pl. a telkek kialakítása esetén az értékbecslés szerinti ár változhat.

 

Mivel nem egyszerűen értékesíteni, hanem hasznosítani szeretnénk a villát, vagyis feltételeket kívánunk szabni a befektetők felé, kidolgozunk egy projektet, mely alapján hirdetjük meg a villa hasznosítását. Annak érdekében, hogy az értékbecslések harmonizáljanak a projektben rögzített feltételekkel, kiegészítő értékbecslést célszerű elkészíttetni.

Javaslom, hogy a 2 értékbecslőt kérjük fel, hogy a PROJEKT céljait figyelembe véve készítsék el értékbecslésüket az eredeti értékbecslés kiegészítéseként.

 

Előzetes árak: OTP esetén 300.000 Ft +Áfa

                            Hungavent esetén eredeti ár 60%-a +Áfa

 

Cs. Kovács Gabriella képviselő: nem értek egyet az értékbecslés kiegészítésével.

 

Loszmann János képviselő: a hasznosítást kellene kidolgozni. Utána javaslom az értékbecslést.

 

Vancsó Géza alpolgármester: véleménye szerint újabb értékbecslésre nincs szükség.

 

Varga Dénes : szakértővel való tárgyalást javasol. Szerencsétlennek tartja, hogy ugyan azok a cégek kapjanak megbízást értékbecslésre, mint akik már azt elvégezték.

 

A képviselő-testület 1 igen 11 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

272/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az értékbecslésre vonatkozó előterjesztést elutasítja.

 

5./ Tájékoztatás a Sorg-villa hasznosítását végző cég érvényes szerződésének módosításáról.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szerződés tervezetek módosítása folyamatban van a Senior Consulting Kft. és az Önkormányzat között.

 

6.) Sport, Szabadidő és Civil Kapcsolat Bizottság külső tagjának eskütétele.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: felolvassa az Eskü szövegét.

 

Csatos Sándor eskütétele

 

A Képviselő-testület gratulációját fejezi ki, és jó munkát kíván.

 

7.) A  2007. évi adó koncepció megvitatása.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: Kormányunk konvergencia programjában szereplő egységes ingatlanadóztatás várhatóan 2008. január elsejével lép életbe, így új adórendelet alkotása értelmetlennek tűnik.

Az önkormányzati választások idején tett ígéreteknek megfelelően nem javasoljuk a drasztikus adóemelést.

Viszont mint költségvetési intézményt minket is sújtó megszorításokat és megnövekedett terheket figyelembe véve elengedhetetlen legalább az infláció mértékével azonos adóemelés. 

 

 

 

Építményadó:

 

Sávos adóztatásunk lévén lehetőségünk van differenciált adóemelésre, mellyel a kis ingatlanban élőket kevésbé terhelnénk adóemeléssel, mint a nagy ingatlanban élőket.

Az alábbi adatok a tárgyévi adókedvezmények megállapításának tekintetében készültek.

Az adóemelés mértéke:

                                                                                                                                               Többlet bevétel:

minimál adósok esetén (10.000,-Ft -ról)              4 %               ügyfelek száma: 394                             +137.000,-

2-50                             nm-es ingatlan esetén                            4 %              ügyfelek száma: 1 139              +908.000,-

51-80                             nm-es ingatlan esetén                            5 %              ügyfelek száma: 531                            +897.000,-

81-150               nm-es ingatlan esetén                            5 %              ügyfelek száma: 239                            +636.000,-

151-300              nm-es ingatlan esetén                            6 %              ügyfelek száma: 65                            +404.000,-

301-                            nm-es ingatlan esetén                            6 %              ügyfelek száma: 20                            +522.000,-

                                                                                                                                                = + 3.504.000,-

Telekadó:

 

Telektulajdonosok esetében is tudjuk alkalmazni a differenciált adóemelés elvét az alábbiak szerint:

 

Az adó éves mértéke (70 Ft-ról) 6 % -os adóemelést követően 74,- Ft lenne, mely mérték a rendezetlen telkek esetében kerül kivetésre /többlet bevétel: +362.000,-/

 

A rendezett telkek esetében az adóemelés mértéke:

      1000 nm-ig terjedő földterületre               4% ( 25 Ft-ról 26Ft-ra) /többlet bevétel: +125.000,-/

      1000 nm-t meghaladó földterület esetén a fenti mérték (26 Ft) + az 1000 nm meghaladó minden nm +6 % (30 Ft-ról 32 Ft-ra) /többlet bevétel: +120.000,-/

                                                                                                                         Többlet bevétel = +607.000,-

 

Magánszemélyek kommunális adója:

 

              Az adóemelés mértéke 6 %                            (8 000,- Ft-ról 8 480,- Ft-ra)

                                                                                                                              Többlet bevétel = + 5000,-

 

Vállalkozók kommunális adója:

 

             

Az adóemelés mértéke 6 %                            (2.000,-Ft-ról 2.210,-Ft-ra)

                                                                                                  Többlet bevétel = + 25.000,-

 

 

Idegenforgalmi adó:

 

Az adóemelés mértéke 6 %                            (300,-Ft-ról 318,-Ft-ra)

                                                                                                  Többlet bevétel = + 149.000,-

 

Helyi iparűzési adó:

 

              A törvényi keret maximumát alkalmazzuk, mely szerint az adó mértéke 2%, így ezt az adónemet nem emelhetjük meg.

 

Többlet bevétel

Építményadó

3.504.000 Ft

Telekadó

607.000 Ft

Magánszem.kom.adója

5.000 Ft

Váll.kom.adója

25.000 Ft

Idegenforgalmi adó

149.000 Ft

Összesen

4.290.000 Ft

 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság 2006. november 7. napján tartott ülésén 5:0 arányban elfogadta a fenti javaslatot.

 

 

Vancsó Géza alpolgármester távozott az ülésről.

 

A Képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

273/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2007. évi adó koncepciót elfogadja.

 

Vancsó Géza alpolgármester visszajött az ülésre.

 

8.) 2006 III. negyedévi zárás megvitatása és elfogadása

 

Várady-Szabó Mihály alpolgármester:  Jogszabály előírja, hogy az önkormányzatoknak szeptember 30. –ai fordulónappal tájékoztatást kell készíteniük a költségvetés helyzetéről.

 

A Pénzügyi, Gazdasási és Jogi Bizottság 2006. november 7. –én megtartott ülésén megtárgyalta a szóban forgó beszámolót és azt egyhangúlag elfogadta és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogassa

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

274/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. I-III. terjedő időszakra vonatkozó költségvetési tájékoztatót elfogadta.

 

9.) Hulladék gazdálkodás helyzete és az „OTTO” szerződés meghosszabbítása

 

Várady-Szabó Mihály polgármester:  2006 elején Visegrád, Dunabogdány és Leányfalu Képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy területükön a hulladék-gazdálkodásra (szemétszállítás) közösen közbeszerzési pályázatot írnak ki. A pályázathoz szükséges feltételeket és adatokat az említett Önkormányzatok a Csók és Társa Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátották, mert az Ügyvédi Iroda végzi a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

 

A Közbeszerzési Pályázat a Közbeszerzési Értesítőben, valamint az Európai Unió Hivatalos lapjában megjelent. A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január15.

 

Várható, hogy sikeres pályázat esetén az új szemétszállítási szerződés 2007. március - április között köthető meg.

 

Leányfalu Önkormányzatának az OTTO Kft. –vel érvényes szerződése van 2006. december 31. –ig, melyet 2005. december 20. -án hosszabbított meg. A szerződésben a „felek kikötötték, hogy amennyiben 2006. november 30. –ig előzetesen írásban egyik fél sem jelenti be, hogy a felek között létrejött hulladékszállítási szerződést az év utolsó napját követően nem kívánja meghosszabbítani, az minden további jogcselekmény nélkül meghosszabbodik”.

 

2006. november 7. –én a szerződés ügyében tárgyalást folytattam az OTTO Kft. vezetőjével. A tárgyalás során megállapodtunk, hogy 2007. június 30. –ig nem történik díjemelés, a Kft. az eddigi árakon végzi a szemétszállítást (ezt a feltételt az OTTO Kft. –nek vissza kell igazolnia).

Amennyiben a hulladék szállítását a Kft. -vel 2007. II. félévében tovább végeztetjük, úgy a szemétszállítási díjról 2007. május 1. és 2007. június 30. –a között kell majd megállapodnunk.

 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Hivatalban meg lesz bízva egy dolgozó a hulladékszállítással kapcsolatos minden munka elvégzésével. Gondol itt arra is, hogy a lakosság tartozásának behajtása.

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

275/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTTO Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. –vel a szerződést a következő feltételekkel megkösse:

-       A szerződés időtartama: ½ + ½ év

-       2007. június 30. –ig nem történik díjemelés, a Kft. az eddigi árakon végzi a               szemétszállítást . Amennyiben a hulladék szállítását a Kft. -vel 2007. II. félévében tovább              végeztetjük, úgy a szemétszállítási díj árairól 2007. május 1. és 2007. június 30. –a               között kell megállapodni

 

10.) Sorg-villa hasznosítására ötletláda kihelyezése

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: Leányfalu Nagyközség lakosságának tájékoztatása céljából a Sorg-villa hasznosítására egy felhívást tettünk közre, mely alapján a T. Lakosok a Sorg-villa hasznosításával kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal Móricz Zs. úti frontja felől 2006. december 8. –ig egy ötletládában helyezhetik el ötleteiket, javaslataikat.

 


Tájékoztatom a T. testületet, hogy a lakosság tájékoztatása végett ez a felhívás hirdetőtáblákon, boltokban, művelődési házban, iskolában valamint az Interneten el lett helyezve.

 

Javaslom, hogy 2006. december 8. –a után egy Értékelő Bizottság a 2006. december 13. –ai testületi ülésre véleményezze a lakosok észrevételeit és erről egy beszámolót készítsen.

 

Az Értékelő Bizottság tagjaira javaslatom: Fehér Andrásné, Balláné Rák Éva, Losszmann János

 

Ott Józsefné képviselő: rövidnek tartja a megállapított időt.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: javasolja, hogy legyen december 31-ig kihelyezve a láda.

 

 

Vancsó Géza alpolgármester: javasolja, hogy a működő munkacsoport értékelje ki a ládába dobott javaslatokat és ne hozzanak létre újabb bizottságot.

 

A Képviselő-testület 9 igen 2 tartózkodás 1 nem szavazattal

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

276/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Sorg-villa hasznosításával kapcsolatban kihelyezett „ötletládába” elhelyezett észrevételek értékelését a Sorg-villa munkacsoport végzi.

 

11.) Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelete a helyi képviselők és a képviselő-testület bizottsági elnökei és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: A 2006. október 15. –én tartott alakuló képviselő-testületi ülésen megállapítást nyert, hogy a képviselő-testületi bizottságok elnökeinek, külső és belsős tagjainak tiszteletdíjának megállapítása hosszabb előkészítést igényel, ezért javaslat született, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság megalakulása után a következő testületi ülésre dolgozza ki javaslatát.

 

Tekintettel arra, hogy 2006. április 1. –től megváltozott a köztisztviselői illetményalap és módosult 2006. október 1- től az 1994. LXIX. törvény, ezért szükséges a korábbi rendelet felülvizsgálata.

 

Javasolja, hogy ne rendeletet alkosson a testület, hanem csak módosítást végezzen, hiszen januárban kell majd új rendeletet alkotni, feleslegesnek tartja most, mert nem ismert az új jogszabály.  A módosítást az egyes változat szerint javasolja. Az anyagot írásban megkapta a testület.

 

dr. Sóki Anett jegyző: csak a rendelet módosításáról van szó jelen pillanatban. Tehát új rendeletet jövő évben fog alkotni a testület.

 

A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2006. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelete

a helyi képviselők és a képviselő-testület

bizottsági elnökei és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló

25/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § -ának (1) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény 17. § -ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja.

 

 

1.§

 

  (1)  A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira.

  (2)  Nem terjed ki a rendelet hatálya az önkormányzat tisztségviselőire: a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. §

 

(1)       A települési képviselőket - megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig – tiszteletdíj illeti meg.

(2)       A képviselői tiszteletdíj (alapdíj) havi mértéke a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 43. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 15. § (1) bekezdésében a 1000 és 2999 lakosú településekre meghatározott 1,3 -es szorzószám szorzata adja.

 

3. §

 

(1)       A képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei havonta tiszteletdíjra jogosultak, amelynek mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az alapdíj plusz az alapdíj 46% -a.

(2)       A képviselő-testület állandó bizottságának nem képviselő tagját tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke az alapdíj összege.

(3)       A nem képviselő bizottsági tagokat az alapdíj 36,5%-a illeti meg.

 

 

 

 

 

 

 

4. §

 

 

(1)       A képviselőt az adott negyedévben legfeljebb 25 % -al csökkentett tiszteletdíj illeti meg, amennyiben a negyedévben az előre meghirdetett rendes testületi ülések felén nem vesz részt.

(2)       A nem képviselő bizottsági tagot az adott negyedévben nem illeti meg a tiszteletdíj, amennyiben a negyedévben 2 bizottsági ülésen nem vesz részt.

 

 

 

5. §

 

(1)       A tiszteletdíj elszámolásáról havonta, a hónap 10. napjáig a jegyző gondoskodik.

(2)       A 4. § (1) bekezdésben meghatározott megvonásról a polgármester, a 4. § (2) bekezdésben meghatározott megvonásról a bizottsági elnök tájékoztatja a jegyzőt az ülések jelenléti ívének megküldésével a negyedév utolsó napjáig.

 

6. §

 

(1)       Jelen rendelet 2006. október 1. -én lép hatályba.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Leányfalu, 2006. október 31.

 

 

 

 

dr. Várady-Szabó Mihály

dr. Sóki Anett

polgármester

jegyző

 

 

12.) Tájékoztató belső ellenőrzési tervről.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: A képviselő-testület számára a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási, kiegészítési kötelezettséget írnak elő a következő jogszabályok:

-       az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény

-       a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet

 

Az SZMSZ –t a hivatkozott jogszabályok alapján az alábbiakkal kell kiegészíteni:

-       szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével,

-       az ellenőrzési nyomvonallal,

-       a belső ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásának, feladatának meghatározásával.

 

Javaslom, hogy Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és az irányítása alá tartozó Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Faluház és Könyvtár pénzügyi és gazdasági belső ellenőrzésére a belső ellenőrzési tervet fogadjuk el.

 

Pereházy Pál képviselő: fontos dolog az átvilágítás, javasolja a terv jóváhagyását.

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

277/2006. (XI. 15.). számú határozata.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési tervet elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az Euro-Tax-Trio Kft. -vel kötendő megbízási szerződés aláírására.

 

E g y e b e k:

 

1./ Leányfalu Turisztikai és Idegenforgalmi és a Strand fejlesztési koncepció kidolgozására kötendő szerződés jóváhagyása

 

Várady-Szabó Mihály polgármester:  Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2006. (IX. 01.). számú határozata alapján Leányfalu Nagyközség Turisztikai Koncepciójának és a Termálfürdő Fejlesztési Koncepciójának kidolgozására árajánlatot kértünk be  a  EUROSPA Investment Befektetési és Fejlesztési Tanácsadó Kft. –től.

 

Említett Kft. az árajánlatot elkészítette, a teljes munka 2. 800 000 Ft +Áfa összegbe kerülne.

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést.

 

A Képviselő-testület 10 igen 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

278/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Zoltai Bencét, Leányfalu Termálfürdő Kft. Ügyvezető Igazgatóját, hogy Leányfalu Nagyközség Turisztikai Koncepciójának és a Termálfürdő Fejlesztési Koncepciójának kidolgozására a EUROSPA Investment Befektetési és Fejlesztési Tanácsadó Kft. -vel 2. 800 000 Ft + Áfa összegben megbízási szerződést kössön.

 

2./ Duna-Euro Régió, Sovák Árpád kérelme

 

Pereházy Pál képviselő: előterjesztést írásban megkapta a testület.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: a Vadkacsák melletti területet lehetne használni, vagy a Kemping utcában lévő önkormányzati telket. A következő testületi ülésre javasolja előterjeszteni a kijelölt területet.

 

Vancsó Géza alpolgármester: javasolja a hozzájárulást.

 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

279/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kinyilvánítja szándékát a Duna-Euro Régió Együttműködési Civil Kezdeményezés Egyesülettel történő együttműködésre.

 

3.) Szinna Gábor kérelme.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: Szinna Gábor volt polgármester kérelemmel fordult Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatalához, melyben kérte, hogy részére az új képviselő-testület háromhavi illetménynek megfelelő juttatást adjon. Illetménye 368.000,-Ft/hó volt, a törvényi feltételeknek megfelelt.

 

2002-ben, az akkor leköszönő polgármester ezt a juttatást megkapta.

 

A fedezetét a helyi adó többlet biztosíthatja: 1.104.000,- + járulékok (32 %) 353.280,-Ft.

 

2006. november 7. –én a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság a kérelmet tárgyalta és

egyhangúlag támogatta.

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogassa és javasolja a plusz 3 havi juttatás kifizetését.

 

Cs. Kovács Gabriella képviselő: furcsának találja a kérelmet. Ha a mostani testület úgy gondolta volna, hogy a leköszönő polgármester megérdemli a + 3 hónapra járó juttatás, akkor előterjesztette volna. Nem javasolja a további három hónap kifizetését.

 

Vancsó Géza alpolgármester: jól végezte munkáját, nem lehet csak az utolsó időszakot nézni. Javasolja megadni a + 3 havi juttatást.

 

Balláné Rák Éva képviselő: véleményem szerint kellemetlen helyzetbe hozta a testületet. Etikátlannak tartja a kérelmet.  Egyáltalán nem érti, hiszen jövedelmező vállalkozást kezdett a volt polgármester, azért nem indult a választáson, úgy gondolja, nincs nagy szüksége erre a juttatásra.

 

Pereházy Pál képviselő: Nem javasolja a kérelem teljesítését. Nem fogja megszavazni.

A Képviselő-testület 2 igen 6 nem 4 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

280/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szinna Gábor kérelmét elutasítja.

 

4.) 2006. október 31. -ei zárás megvitatása

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy célszerű lenne, ha az előterjesztést először a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság tárgyalná meg, majd így kerülne az a testület elé.

 

5.) Kommunikációs Munkacsoport javaslata

 

Adorján András képviselő: Leányfalu polgárai részéről nagyon nagy igény van arra, hogy az új polgármester és az új képviselő-testület folyamatosan írásos formában tájékoztassa őket az önkormányzat munkájáról. Szükséges lenne a közös köszönetnyilvánítás az új képviselő-testület, valamint a bizottságok felállásáról mielőbb tájékoztassuk Leányfalu polgárait. Különösen fontos tájékoztatást adnunk a Strand bővítési terület és a Sorg-villa helyzetéről. Hosszabb távon mindenképpen ajánlatos lenn egy színvonalas önkormányzati lap működtetése, ám addig is, míg e témában a végleges megoldás megszületik, egy egyszerű alkalmi kiadványt jelentetnénk meg Hírlevél néven.

 

Vancsó Géza alpolgármester: egyetért a javaslattal. Javasolja beleírni, hogy észrevételt tegyenek a polgárok a hírlevéllel kapcsolatban.

 

Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

281/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Leányfalu polgárainak tájékoztatása érdekében a Kommunikációs Munkacsoport szerkesztésében alkalmi kiadványként Hírlevelet jelentet meg.

 

6.) Klein-villa Munkacsoport megerősítése

 

Adorján András képviselő: Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. március 14. –én tartott ülésén határozott a Klein-villa Hasznosítási Munkacsoport létrehozásáról.

A Munkacsoport tagjai voltak: Bolba Lajos, Tóth Kálmán, Gundel Károly, Quirin Andrásné és a Kulturális és Oktatási Bizottság akkori elnöke Richter Pál.

 

A Kulturális és Oktatási Bizottság javasolja a T. Képviselő-testület tagjainak a Klein-villa Hasznosítási Munkacsoport működésének meghosszabbítását azért, mert a Munkacsoport rendszeresen ülésezett és folyamatosan dolgozott. Azért kérik a megerősítésüket, hogy az elmúlt időszakban végzett tevékenységüket befejezhessék és kész projekttervet mutathassanak be a Képviselő-testületnek.

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: kéri a Képviselőket az előterjesztés elfogadására.

 

Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

282/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy jóváhagyja a Klein-villa Munkacsoport további működését. Egyben felkéri a Munkacsoportot, hogy a következő testületi ülésre írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet az eddigi tevékenységéről, illetve a későbbiekben ezt folyamatosan tegye meg. 

 

7.) Cs. Kovács Gabriella előterjesztése útalappal kapcsolatban.

 

Cs. Kovács Gabriella képviselő: A központi költségvetés útépítéssel kapcsolatos központi alapja jövőre is 100 % -os, vissza nem térítendő támogatást nyújt a kizárólag a Pest megyei hivatalos központi útkataszter –bejegyzés alapján nyilvántartott, csapadék vagy felszíni vízelvezetéssel már ellátott földutakra. A jegyző aláírásával be kell kérni a Pest megyei központi hivatalos útkatasztert, mert csak a központi nyilvántartásban földutakként nyilvántartott utakra igényelhető támogatást. Kiemelném, hogy a támogatás vissza nem térítendő, csak a tervezést kell finanszírozni.

 

Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

283/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az út katasztert megkéri.

 

8.) 2007-es Leányfalui naptár.

 

Adorján András képviselő: tájékoztatja a testületet a bizottság döntéséről. Karácsonyra szeretne a Faluház megjelentetni helyi naptárt, és CD-t ehhez kér pénzügyi segítséget olyan formában, hogy 400 ezer forintot előlegezzen meg az önkormányzat a Faluház részére. A visszafizetést vállalnák 2007. június 30-ig.

Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

284/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 400 ezer forintot biztosít visszafizetés terhe mellett (2007. június 30.) a Faluháznak. Az összeg a 2007. évi naptár és „Dörner CD” megjelentetésére használható fel.

 

9.) 56-os szobor felirat

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: tájékoztatja a testületet a feliratok lehetőségéről.

 

Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

285/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 56-os Emlékműre a következő feliratok kerülnek:

 

Elöl: Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

Hátul: Állították az 50. évforduló alkalmából Leányfalu polgárai

 

10.) Épített Környezet Alapítvány jelenlegi tagjainak megerősítése

 

Várady-Szabó Mihály polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet a Leányfalu Nagyközség Épített Környezetének Alakításáért és Védelméért Közhasznú Közalapítvány tisztségviselőinek jelenlegi összetételéről és mandátumaik érvényességi idejéről:

 

 

Kuratórium:

 

Dr. Baráth Etele elnök              2008. március 31-ig

Dr. Bodoky Tamás titkár              2008. március 31-ig

Dr. Borostyánkői Mátyás tag              2008. március 31-ig

Dr. Nagy András tag              2008. március 31-ig

Szinna Gábor tag              2010 –ig

Székely Zsófia tag              2008. március 31-ig

Wein Ádám tag              2008. március 31-ig

Zsidei Barnabásné tag              2010. február 22.-ig

Várady-Szabó Mihály, mint Leányfalu Nagyközség Polgármestere, tag              2010 -ig

 

 

Felügyelő Bizottság:

 

 

Binder László elnök              2008. március 31-ig

Gundel Károly tag              2008. március 31-ig

Hegyi Sára tag              2008. március 31-ig

 

Az Alapítvány kuratóriumi tisztségviselőinek mandátuma az Alapító okirat 5. § -ának 3. pontja szerint határozott időre, négy évre, illetve az Alapító által történt visszahívásukig vagy lemondásukig tart.

Javaslom, hogy az Alapítvány tisztségviselőinek mandátumát erősítsük meg.

 

 

Képviselő-testület 12 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület

286/2006. (XI. 15.). számú határozata

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Leányfalu Nagyközség Épített Környezetének Alakításáért és Védelméért Közhasznú Közalapítvány tisztségviselőinek mandátumát megerősíti. 

 


Várady-Szabó Mihály polgármester: tájékoztatja a képviselőket az árvízi károk kifizetéséről.

 

 

Polgármester a testületi ülést 22 órakor bezárja.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Várady-Szabó Mihály                                                                                     dr. Sóki Anett

Polgármester                                                                                                                jegyző

16