Beszámoló a 2008. évi főmérnöki tevékenységről


I. A gazdasági táblázat összefoglaló leírása

 1. Eszmei megtakarítás: főmérnöki minősítési körben felmerült bekerülési költségek csökkentése részben más műszaki megoldás választásával, részben a piac ismeretére épülő megfelelőbb szolgáltató célirányos keresésével.

Például a 16. sorban „hulladékhő”-vel történő sátorfűtés megoldására tavasszal hozott a KÓPÉ-ÚVSE ajánlkozót, aki 15 MFt-ból (amiből 10 MFt állami támogatás lett volna) tervezett. Többek között műszakilag indokolatlan volt a bekerülés, a külön igényelt termálvíz mennyisége. Ehelyett saját rendszertervre kértünk ajánlatot - kézenfekvően - attól a Blowtherm képviselettől, aki az előző légtechnikát építette. Mivel ez az ajánlat sem volt műszakilag egészen indokolt, így került sor további ajánlatok bekérésére. Az egyébként természetes árajánlati különbözetek a táblázatban megtakarításként nem szerepelnek.

 1. Egyenlegek: a főmérnöki döntési körben felmerült, közvetlen termelő beruházásokra fordított kiadások, valamint az ezekből származó bevételek és megtakarítások eredménye.

 2. A 2008. évi munka kapcsán mintegy 4 MFt/év tiszta adózás előtti eredmény keletkezett (a főmérnöki bérköltséget is beleszámolva). Az évközi üzembehelyezések miatt abszolut pozitív eredmény először 2009. évben jelentkezik.

 3. Bérköltség nélküli összesítésben a főmérnök munkájának műszaki fejlesztési része 2009. év végéig 2,1+5,0+8,2-(9,9-4,3)=9,7 MFt közvetlenül kimutatható eredménnyel járt az operatív főmérnöki feladatok ellátása mellett.

 4. Projekt megtérülési mutatókban nem szerepel az árkülönbözeti megtakarítás, és a főmérnök bére.


II. A számbavett tételek szöveges leírása

 1. Beléptető rendszer árelemzés

A piaci viszonyok megismerése, a létesülő rendszer technikai színvonalának felmérése, valamint a parkoló üzemeltetésének elvi előkészítése érdekében tett elemzés.

Elméleti eredmény: bankjegyes fizetőterminál + vonalkódos jegykiadó + vonalkódos jegyolvasó + vezérlőközpont + proxi kártyás modem + rejtett kamera + beléptető szoftver + számlázó szoftver (APEH engedélyes) + pénztárgép + ujjlenyomatos komplett beléptető rendszer bekerülése listaáron: 3.477 eFt + telepítés.

A már leszerződött, és a fenti műszaki tartalomtól jóval szerényebb rendszer került telepítésre. A megépült rendszeren megoldásra vár: dolgozók, bérlők, KÓPÉ-ÚVSE, csoportok, szauna garantáltan ellenőrzött beléptetésének biztosítása.

 1. Távmérő, távfelügyeleti rendszer átvétele

2007. évi szerződés alapján a legfontosabb gépészeti paraméterek számítógépes adatgyűjtését végző rendszer telepítése áll befejezés előtt.

A szerződés szerinti 2008. februári átadás nem történt meg. A gépészet által időközben beléptetett újabb és újabb igények miatt az elszámolási viszonyok kívülálló számára áttekinthetetlenek, a főmérnök számára egyértelműen átadva nem lettek.

 1. Központosított melegvízellátás

Indoka elsősorban, hogy a sós termálvíz minél kevesebb eszközben okozzon kőlerakódási veszélyt, másodsorban jobb hőenergia hasznosítás elérése.

A célkitűzéshez megvalósultak a minimális cső-átkötések automatikai elemek nélkül.

Az üzemeltetés elmaradásának oka egyrészt, hogy automatika és mérőműszerek nélkül a gépészeti személyzet számára túlságosan bonyolult a technológia. Másrészt, hogy a központi gépházban rendelkezésre álló hőcserélő kapacitása kicsi.

Következtetés: a célkitűzés megvalósításához magasabb szintű műszerezés, automatizálás, egyéb átrendezés lehet szükséges. Mindaddig nem sürgető, ameddig a termálvíz értékesítésére nem történnek érdemi tárgyalások.

 1. Központosított melegvízellátás az É-i szektorban

Célkitűzések, indoklások, elmaradás okai az előző ponttal azonosak.

 1. A központi telephelynek fázisjavítóval való ellátása a gépészet korábbi igénye volt.

A főmérnöki tevékenység mindössze a műszakilag elérhető megtakarítás bemutatására, az indokolt és legjobb ajánlatot adó vállalkozó kiválasztására korlátozódott.

 1. Gázleválasztó a termálkútra

Nagyobb vízfogyasztási időszakokban a termálvíz kútfejénél gázkiválás és ebből a vezeték felső szakaszán gázdugók akadályozzák a normális vízáramlást, ami időnként üzemeltetési problémát okoz. Elvi előkészítés megtörtént, fedezethiány miatt a megvalósítás későbbre tolódott.

 1. Termálvíz szolgáltatási díj alku a Szerencsejáték Rt-vel

Főmérnöki kezdeményezés, hogy az eladott termálvíz díja a piaci viszonyokat tükrözze. A korábbi szerződés szerinti 300 Ft/m3-ben hődíj nincs megtérítve. Az SzRt által a falunak, illetve a fürdőnek nyújtott adományokat más ellentételezéssel kellene honorálni. Indok: a későbbi különböző vevők között ne legyenek az elszámolásban kivételek. A tárgyalás előkészítéséhez részletesen le lettek vezetve a termálvíz hőtartalmának különböző energiahordozókból pótolható természeti és pénzügyi vonzatai.

 1. Zuhanyozók, öltözők szellőztetésének megoldása

Az adott helyiségek álmennyezetei a szakszerűtlen kivitelezés miatt páralecsapódástól átáztak, bepenészedtek. A főmérnöki feladat a minél kevesebb visszabontással járó, alacsony költségű ideiglenes megoldás elérése volt. A kisöltöző tetőszigeteléséről hozott döntés nem, de a saját erővel történő kivitelezés megszervezése (ponyvakészítők nélkül) főmérnöki tevékenység volt.

Az energia- és eszközkímélő párakapcsolók kiválasztása megtörtént (5,5 eFt/db)

 1. Gyógymedence fugázásának feljavítása

A korábbi szakszerűtlen medenceátalakítás egyik következménye volt, hogy a termálvizes medencéről ki lett spórolva a saválló fuga anyagköltsége. A gyakori savas vízkőmentesítés miatt a fuga cserére szorult. A főmérnöki tevékenység mindössze a korábbi, benne bizalmat veszített kivitelező elkerülésére korlátozódott. A nem tökéletes eredmény minősítésénél figyelembe kell venni, hogy a régi anyag eltávolítása miatt a javítás eredménye sokkal bizonytalanabb, mint az eredeti fugázás minősége. Összehasonlítható a főmérnök igénybevétele nélkül végeztetett úszómedence fugázás-javítással, ahol a termálvizes használat ellenére a sokkal könnyebben kezelhető, nem saválló anyaggal végezték a javítást.

 1. Parkolóórás parkoló üzemeltetés

A műszaki lehetőség felvetésén túlmenően a főmérnöki munka abban nyilvánult meg, hogy eredeti automata helyett vizitdíj automatából visszaalakított gép félárú beszerzési lehetősége lett felderítve. Az automata meghibásodásainak 80 %-át 2008. évben a főmérnök el tudta hárítani. A 20 % szállítói javítás garanciális körben volt.

Az előkészítő munka közben kidolgozást nyert, hogy a sorompós, kamerával őrzött, emelt szintű parkoló kialakítás és üzemeltetés is egy éven belül megtérülő beruházás.

 1. Parkolókialakítás - kátyúzás - festés

Főmérnök: a kátyúzás alacsony költségű, a festés saját kivitelezésű megoldása

 1. Tűzoltósági ellenőrzéskor kimutatott hiányosságok felszámolása, villámhárító építtetése.

A feladat a korábbi elektromos rendszer tűzvédelmi felülvizsgálati eredményét lezáró bizonylatok beszerzése, az ehhez szükséges villanyszerelői munkálatok elvégeztetése, és valós villámvédelem megteremtése volt, a nagyon szűkös anyagi lehetőségek között, és a kevés rendelkezésre álló idő alatt.

Az utolsó felülvizsgálat óta keletkezett meg nem felelő minőségű szerelések feljavítása mielőbb feltétlenül szükséges. Leginkább az előírásoknak való megfelelés hiányzik, de sok esetben az üzembiztonság, érintésvédelem is kérdéses. Ugyancsak sok munka van a rendezett látvány biztosítása terén. Ezek részben pénzügyi forrásokat igényelnek.

 1. Gyermekmedence üzembe helyezése

Célkitűzés: a gyermekmedence felújítása, üzemeltetés feltételeinek megteremtése

Előzmény: a létesítési engedély szerinti megoldás mintegy 20 MFt-os fedezete hiányzik,

- egyes vélemények szerint a mozaikcsempe felválik, cserére szorul,

Főmérnöki tevék.: - másik vízforgatóhoz való csatlakoztatás jogának bizonyítása,

- pótvíz-túladagolásos, kemoszorpciós előszűréses technológia elfogadtatása,

- mozaikcsempe minőségének elfogadtatása,

- a vállalkozóval kapcsolatos korábbi kedvezőtlen események elkerülése.

Megvalósulás: - medenceburkolás

- a medencében lévő egyszerűsített gépészeti elemek beépítése,

- üzembehelyezés.

További feladat: másik forgatóhoz való csatlakoztatás, előszűrő létesítése

 1. Fák baleseti veszély mentesítő gallyazása, az elpusztultak kivágása

Főmérnöki szervezésben történt.

Itt a korábban foglalkoztatott vállalkozó ajánlata bizonyult a legjobbnak. Összehasonlítva az önkormányzat által foglalkoztatott vállalkozó ajánlatával, nagyságrendi a különbség. Szakszerűségi különbség megítélésére nem nyílt lehetőség, de az általános elvárásoknak az elvégzett munka messze megfelelt.

 1. Frekvenciaváltó

Az erősen változó hidegvíz igényhez alkalmazkodó kútszivattyú szabályozás energia-veszteség mentes megoldása érdekében.

A gyors beszerzésre egy alkalmi vételi lehetőség miatt volt szükség (18 kW-s Danfoss listaár: 640 eFt, beszerzési ár: 200 eFt)

Az üzembehelyezés az alacsony Duna vízállás miatt elekerülhetetlenné vált egyéb biztonsági automatikai megoldás munkaigénye miatt még nem történt meg.

 1. Úszómedence sátor levegőjének fűtése hulladék geotermikus energiával

Célkitűzés: az úszómedence téli üzemének hőenergia szükségletét a medence ellátására fordított termálvízből biztosítani az észszerű teljesítmény mértékéig.

Főmérnöki munka: a szükséges és elégséges feltételek meghatározása, a légtechnikai gép elemeinek megválasztása, szállító kiválasztása, telepítés megszervezése, üzembehelyezés, üzemeltetési ismertetők elkészítése.

Megvalósulás: a gép teljesértékűen üzemképes, finom beszabályozás folyamatban.

További feladatok: automatizálás csúcsigényben a gázfűtésű gép indításához, az úszómedence hőmérsékletének szabályozásához, a biztonsági tartalék indításához. Az utóbbi két feladat ezidáig sem volt megoldott.

 1. Biztonsági aggregátor beszerzése

Áramszünet esetén a sátor anyagi és személyi baleset-mentesítését szolgálja. A jelenlegi manuális technológiával nem biztos, hogy a gépész szolgálat képes megfelelő megoldást nyújtani. Az elérhető árú megfelelő eszköz kiválasztása megtörtént.

 1. Takarítási technológia fejlesztése

a) medencehigiénia

- annak bizonyítása, hogy a nagy pótvízfelhasználás önmagában nem biztosít kellő higiéniát, valamint hogy megfelelő takarítással javítható a higiénia, megtörtént,

- következő lépés a géles, habos, kefés technológiák anyagának, gépeinek keresése

b) kiszolgálóhelyiségek takarítása - a vizesblokkok környékén a folyamatos takarítás ellenére gyors és látványos elkoszolódás következik be, ellenszere a gőzborotvás vizes porszívó lenne. Az elérhető árú gép kiválasztása történt meg.
Leányfalu, 2009. jan. 24. Dr. Tóth Béla