KÉPESÍTÉSEK, TANULMÁNYOK

egyetemi doktori cím bányamérnöki szaktudományokból (1985)

szilárdásvány bányászati szintentartó tanfolyam (1986)

Bányamérnöki Kar olajbányász szak (1971), NME

szociológiai főiskolai oklevél (1978)

villamosenergiaipari technikum (1966), Miskolc

ingatlan értékbecslői és -közvetítői középfokú tanfolyami oklevél (1994)

jelzáloghitel ügynöki tanfolyam (2003), ING

ingatlan-ügynöki tanfolyam (2004), Otthon Centrum

 

SZAKÉRTŐI BEJEGYZÉSI SZINTŰ SZAKTERÜLETEK

- szén-hidrogén és mélykúti víztermelés, bányakár, víz -, tűz -, gázkitörés elleni védelem
- ingatlan-értékbecslés, szellőztetés- és klímatechnika, földmérés, tájrendezés

 

FOGLALKOZÁSOK, MUNKAHELYEK

1993-  ügyvezető, műszaki-gazdasági tanácsadó ESCO-T Kft.
2008-2010; főmérnök, Leányfalu Termálfürdő Kft
2005-2007  műszaki osztályvezető, Országos Műszaki Múzeum
2004-2005  ingatlan ügynök, Otthon Centrum
2003-2004  banki ingatlan jelzálog értékbecslő, ANZSO Kft
1987-2005  bányászati légzésvédő készülék, és levegőminőség vizsgálóállomás vezető
1987-1994  bányabiztonsági tudományos oszt.vez. Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (KBFI)
1983-1987  kutatómérnök (KBFI)
1982-1983  kutatómérnök Szénhidrogénipari Kutatási és Fejlesztési Intézet (SZKFI) (Budapest)
1971-1982  kútvizsgáló olajmérnök > üzemvez.h. OGIL, OKGT (SZKFI, MOL RT jogelődje) (Nagykanizsa)

 

EGYÉB GYAKOROLT SZAKTERÜLETcímszavakban

könyvelés, számvitel, pénzügy, ingatlan értékbecslés, energetika, kockázatelemzés, vezérléstechnika, mérésadatgyűjtés, számítástechnika felhasználói programozással; EXCEL, WINDOWS, WORD, CAD, HTML, és bármely szoftver gyakorlatilag azonnali alkalmazása, hidraulikai és pneumatikai berendezések tervezése és üzemeltetése, mélyépítés és építészet és épületgépészet és villamosenergia elosztás egyes elemei, a kutatói gyakorlat mindvégig az alkalmazott tudományok területén mozgott

 

ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLET

természettudományok, információtechnika (IT), adatbányászat, e-business

 

RÉSZLETEZŐ KIEGÉSZÍTÉSEK

Vezetői gyakorlat

A szénhidrogénipari kútvizsgálati üzem, amikor üzemvezető helyettes voltam, mintegy 60 főt foglalkoztatott, mai árakon milliárdos eszközállománnyal. Elsősorban a frissen fúrt mélykutak áramlástani vizsgálatait, és a termelvény (víz, olaj, gáz, homok, iszap) mintavételezését végezte az ország egész területén. Ennek a tevékenységnek a technikai és személyi feltételeinek megteremtésén, koordinálásán túl fejlesztési feladatokkal foglalkoztam.

A Központi Bányászati Fejlesztési Intézet tudományos osztályvezetőjeként öt mérnök, négy technikus és két kisegítő munkatárs közvetlen vezetője voltam. Évente többször, bányaüzemi kísérletek telepítése során sok további helybéli, a segédmunkástól a mérnökig terjedő képzettségű személy munkáját kellett összehangolni, irányítani.

Az energetikai, bányászati, környezetvédelmi műszaki vizsgálatokra és tanácsadásra alapított ESCO-T Kft csekély állandó létszámmal, az éppen szükséges számú és képességű személyekkel kötött megbízási szerződéseken keresztül biztosított team-ek szervezésével oldja meg feladatait.

2006-ban az Országos Műszaki Múzeumban a múzeum bővítésének, látogathatóvá, akadálymentesítetté tételének mintegy 100 MFt-os értékű munkálatait szerveztem megrendelői oldalról.

 

Gazdasági gyakorlat

Gazdasági ismereteim 1987-től kezdődően alapozódtak meg. A KBFI az osztályvezetőitől elvárta az önálló gazdálkodást olyan mélységig, hogy az alig fizetőképes szilárdásvány bányászattól megbízásokat szerezzenek, a bevételeiket és költségeiket pedig havi szinten egyensúlyban tartsák, illetve a bér- és eszközfejlesztéseiket nyereségükből fedezzék.

Az 1993-ban, ESCO-T Kft alapításakor az előző gazdasági tervezési gyakorlatomhoz hozzátanultam a pénzügyi, számviteli és könyvelési szabályokat. Az új ismeretek alapján elkészítettem egy komplett számítógépes könyvelőprogramot a bizonylatfeladástól a főkönyvön át az éves beszámolóval bezárólag, deviza-elszámolással és bérszámfejtéssel együtt. Ezt a rendszert 1999-ben egy egy héten át tartó APEH ellenőrzés megfelelőnek és folytathatónak találta. A Kft első két évében magam végeztem a pénzügyi nyilvántartási és a könyvelői feladatokat. A könyvelőprogramot a mai napig üzemeltetjük a külső könyvelő ellenőrzésére.

 

Műszaki gyakorlat

Gépészeti ismereteim összefoglalóan közismertebb néven fogalmazva a hidraulikával hozhatók kapcsolatba. Csővezetékek, szivattyúk, hőcserélők, leválasztó-, ülepítő-, tisztítóberendezések, kutak üzemeltetése, eszközeik fejlesztése tartoztak tevékenységi körömbe.
Sokirányú méréstechnikai és épület energetikának nevezhető vonalon tartom naprakészen elektromos ismereteimet. 2006-ban az Országos Műszaki Múzeumban kereskedelmi alkatrészekből komplex számítógépvezérelt rádiófrekvenciás kapcsolatú fűtésoptimalizáló, energiatakarékos klimatizáló rendszert állítottam össze.
Építészetben kiemelkedőbben a statikai, mélyépítési, tájrendezési vonalon van jártasságom.
Speciális területem a hidrogeológiai méréstechnika